ΠΟΛ.1173/4.8.2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Κατηγορία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ 

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 

Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο: 210 - 3645 378, 3645615 

FAX: 210 - 3645413 

E-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΟΛ 1173 ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 4321/2015 ορίσθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών. 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/10.7.2015 (περίπτωση δ' της παραγράφου 1) διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι, οι καταστάσεις που προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση (αγορές ή πωλήσεις με τις ΠΟΛ.1262/2.8.1993 και ΠΟΛ.1029/2.2.1995), υποβάλλονται εφεξής στη φορολογική διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος, δηλαδή για το 2014 μέχρι 31.7.2015. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή, δεδομένου ότι η παραπάνω εγκύκλιος εκδόθηκε 10.7.2015, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων να υποβάλλουν αυτές έως και 30.9.2015. 

Οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

Αικ. Σαββαίδου