N.4141 Άρθρο 20 Ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14, του Κώδικα Φό­ρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Μίσθωση μεταφορικών μέσων

i.    Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέ­σου:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μετα­φορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μετα­φορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.

ii.   Ο τόπος μίσθωσης, εκτός από τη βραχυχρόνια μί­σθωση, μεταφορικού μέσου σε μη υποκείμενο στο φόρο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υπο­κείμενος στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσω­τερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης δεν είναι εγκατεστημέ­νος ή δεν έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση σκάφους αναψυχής που μισθώνεται σε μη υποκείμενο στο φόρο, εκτός από τη βραχυχρόνια μί­σθωση, ο τόπος μίσθωσης:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη στο εσωτερικό της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτω­ση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκα­

τάσταση του παρέχοντος στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.»

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.1.2013.

3.   H παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) καταργείται.