N. 4141 Άρθρο 41 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3863/2010

 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ιατροί, μετά την ειδική εκπαίδευση, αξιολογούνται από επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από:

α) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλι­στικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, με αναπλη­ρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

β) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδια­σμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δι­οίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

γ) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό­γου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστη­μονικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ),

ε) έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), με τον αναπληρωτή του,

στ) τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβού­λου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τον αναπληρωτή του από την ίδια Υπηρεσία,

ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας, με τον αναπλη­ρωτή του.»