N. 4141 Άρθρο 39 Τροποποίηση του ν. 2960/2001 και του ν. 4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλα­γών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του παρόντος νόμου,

επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανω­τέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επι­βάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιμο έως χί­λια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπρο­θέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι πενήντα (50) φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα (51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν ένα (101) και μέχρι 150 φορολογικά στοιχεία και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά στοιχεία πέραν των 150 εφόσον το μέ­λος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν. 2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα εντός δύο μηνών από την έκδοση των καταλογιστικών Πράξεων.

Σε περίπτωση που μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., έχει προβεί σε μη καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή κα­ταχώριση άνω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές τέλεση λαθρεμπορίας, επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..

Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του πα­ρόντος νόμου προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών.»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α' 86) αναδιατυπώνεται ως εξής:

«8.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά­φου 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, όπως αντικα­θίσταται με το νόμο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανα­κριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρ­μανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επιφυλασ­σομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

β. Για τις περιπτώσεις μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη μη καταχώριση, εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συ­ναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης κατά το έτος 2011, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ψήφιση του νόμου «Επενδυτι­κά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

γ. Για τις περιπτώσεις μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη μη καταχώριση, εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συ­ναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης κατά

το έτος 2012, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ψήφιση του νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες δι­ατάξεις.»

δ. Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του καταλογι­ζόμενου προστίμου με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν. 2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προ­ηγούμενου εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προ­θεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ' αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.

ββ. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζο­νται στο προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέ­ντων προστίμων και των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων του προηγούμενου εδαφίου.