N.4141 Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013

 

1. Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α' 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις μετο­χών από 23 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

2.α. Στην υποπερίπτωση στστ' και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζζ' της περίπτωσης α' της παρα­γράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 μετά τις λέξεις «Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και «ΚΕΠΑ» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) » και «Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.

β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρα­γράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 μετά τη λέξη «(ΚΕΠΑ)» προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)».

3.   Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παρα­γράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013, μετά τις λέξεις «του Κ.Ε.Π.Α.» και «από το Κ.Ε.Π.Α.» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Α.Σ.Υ.Ε.» και «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.

4.   Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρ­θρου 18 του ν. 4110/2013, μετά τις λέξεις «τελωνειακές» προστίθενται οι λέξεις «ή φορολογικές».

5.α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 μετά τις λέξεις «Των άρθρων 1» προ­στίθενται μέσα σε παρένθεση οι λέξεις «(παράγραφοι 1 και 2),».

β. Στην αρχή της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 προστίθενται οι λέξεις «Της παραγράφου 3 του άρθρου 1,».

γ. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 οι λέξεις «για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστι­κές περιόδους που αρχίζουν.»

6.   Στον πίνακα 1 του πέμπτου εδαφίου της περίπτω­σης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 10%» αντικα­θίστανται με τις λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 10%».

7.   Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγο­ρία βιβλίων, το σχετικό αίτημα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρμοζομένων ανάλογα των οριζομένων στις διατά­ξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου.»