N.4141 Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010, του ν. 4021/2011 και του ν. 4060/2012

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α' 9) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2013 απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβά­ζεται από φυσικό πρόσωπο με αντάλλαγμα ή με χαρι­στική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, είτε: (α) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 που αναλογεί επιμεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί του επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος Ε.Τ.ΑΚ. 2009, είτε (β) θεωρημένο αντίγρα­φο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόμενης σε δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 70) του φυσικού προσώπου, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθη­κε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ειδικά για το έτος 2013 οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εάν δεν επισυνάπτονται τα ανα­φερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, κατά περίπτωση, έγγραφα.»

2.   To τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 ( Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από την αρμόδια για τη φορο­λογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ.. »

3.   Η προθεσμία του άρθρου 44 του ν. 3763/2009 (Α' 80) για τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβο­λαίων μεταβίβασης ακινήτων αναβιώνει από την 1.3.2013 μέχρι 30.6.2014.

4.   Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α' 58) διαγράφεται η λέξη «και» και μετά τις λέξεις «κεφάλαια εσωτερικού» προστίθενται οι λέξεις «και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουρ­γούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317) και του ν. 27/1975 (Α' 77) .»

5.   Στο τέλος της υποπαραγράφου α' της παραγρά­φου 6 του άρθρου 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό.»

6.α.            Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4060/2012 (A' 22) αντί της ημερομηνίας «31.12.2012» τίθεται η ημε­ρομηνία «31.5.2013».

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2628/1998 (Α'151) αντί των λέξεων «εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατά­ξεων» τίθενται οι λέξεις «χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος.»

γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν 2628/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3965/2011 (Α' 113), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν ανατεθούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, ο χρόνος άσκησης τέτοιων καθηκόντων θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση και καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος στο φορέα από τον οποίο αποσπάστηκε ο υπάλληλος για κάθε έννομη συνέπεια.»