N.4141 Άρθρο 34 Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών

1.α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορο­λογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορο­λογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Η Υποδιεύθυνση Γ' και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επι­πέδου τμήματος, αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, μετονομάζονται και μεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούμενου εδα­φίου, στην οποία συνιστάται μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.

Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας:

αα) Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις δι­ατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211), όπως ισχύει, και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α'203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των

υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1039/2012 (Β'342), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση 1202/2012 (Β'3007), των υποθέσεων που έχουν ανατε­θεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β' 2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευ­σης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.

ββ) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρ­χονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορο­λογουμένους μεγάλου πλούτου.

Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημο­σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώ­δεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε' ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Ι' γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας:

i.    Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστή­ριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

ii.   Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολο­γουμένων Μεγάλου Πλούτου κατανέμονται στις οργα­νικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 αα) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ι' Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υπο­στήριξης

Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις αρμοδιότη­τες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Εί­σπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδι­ότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

γ. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπα­ραγράφου α' της παρούσας παραγράφου γι' αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέ­σεις αυτές.

«Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»  όπως προστεθηκε με την παρ.1 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται πε­ραιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

2.α. Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρ­θρου 5 του ν. 4002/2011/Α' 180) μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετονομάζε- ται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμο- διότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Το Κέντρο του προηγούμενου εδαφίου έχει τις αρ­μοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α' 203), όπως ισχύουν και τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρή­σεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχο­νται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.

Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:

αα) Φορολογουμένους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ.

ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε μητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσε­ων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του κ.ν. 2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους.

«αα) Φορολογούμενους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.
γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης αα΄.»
 όπως αντικατασάθηκε με την παρ.2 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

γγ) Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιονδήποτε μετασχηματισμό, καθώς και των πριν το μετασχηματι­σμό επιχειρήσεων.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορί­ζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενι­κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων δι­αρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α'

Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε' ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Ι' γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας:

i.    Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστή­ριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

ii.   Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

iii.  Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών.

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές του μονά­δες, ως ακολούθως: αα) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ι'. Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..

ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υπο­στήριξης.

Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφω­να με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων έσοδα.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπρα­ξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προη­γούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογρα­φική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. δδ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών Το Τμήμα παραλαμβάνει όλες τις τροποποιητικές - συ­μπληρωματικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουρ­γούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και συναφή θέματα που θα καθορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ­ματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορί­ζεται η ημερομηνία παύσης λειτουργίας του Τμήματος.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζο­νται στη με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλού­του.

Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέ­σεις αυτές.

«Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εν λόγω ΑΥΟ, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής από το ΚΕ.ΜΕ.Π.. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για τη μετ’ έλεγχο διαδικασία.» όπως αντικατασάθηκε με την παρ.3 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται πε­ραιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. με­ταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α' και β' της παρούσας παραγράφου, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύμων Εταιρειών.

3.α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρμοδιότη­τες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α'203), όπως ισχύουν, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες που αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών με τη νέα τους συγκρότηση.

Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορο­λογικού ελέγχου σε φορολογουμένους με ετήσια ακα­θάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητάς τους.

«Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε:
αα) Φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, χωρικής αρμοδιότητάς τους.
ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων εμπίπτουν στα όρια της ως άνω περίπτωσης αα΄.
γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στη ελεγκτική αρμοδιότητα των ΔΕΚ σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης αα΄.»όπως αντικατασάθηκε με την παρ.4 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152
 
 Α.ί. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής: α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε' β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Ι' γ) Στον Προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. Αθηνών υπάγονται, απευθείας:

αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υπο­στήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υπο­στήριξης.

ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται στις οργανικές του μο­νάδες, ως ακολούθως: α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ι' Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Δ.Ε.Κ..

β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστή­ριξης

Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Δ.Ε.Κ., που λαμβάνουν χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπρα­ξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προη­γούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστή­ριξης

Το Γραφείο αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανο­γραφική υποστήριξη του ΔΕΚ.

Β.ί. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και δύο Γραφεία, ως εξής: α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ' 

β) Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστή­ριξης.

«Βi. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Δ΄
β) Στον Προϊστάμενο του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης υπάγονται απευθείας :
αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.» όπως αντικατασάθηκε με την παρ.4 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

Βίί. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτι­κού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες με τις αρ­μοδιότητες των ομώνυμων Τμημάτων και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.

Βίίί. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α'149) παύει να ισχύει. «Βiii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149) παύει να ισχύει δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.» όπως αντικατασάθηκε με την παρ.4 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται πε­ραιτέρω οι αρμοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσα­λονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τις εκκρε­μείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσα­λονίκης με τη νέα τους συγκρότηση, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.

Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη νέα τους συγκρό­τηση, εκκρεμείς υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί: ί. στις υφιστάμενες Εποπτείες Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ίί. στα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονί­κης, ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου εκάστου ανασυγκροτημένου ΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997, στα Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ι' του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τμή­ματα Ελέγχου Α' έως και Γ' του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην όσων μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγ­χου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός μπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποί­ους έχει ανατεθεί με την αρχική εντολή ελέγχου, ανε­ξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο Τμήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τμήμα ελέγχου που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

4. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρί­

ου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 16/1989 (Α' 6).

5.α.            Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύν­σεων και των Τμημάτων αυτών, πλην των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης και Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλ­ληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

β. Των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσ­σαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου της παρούσας παραγράφου, κατά προ­τεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών ή αντίστοιχη εμπειρία.

γ. Των Τμημάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών.

 

6.   Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγ­χου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και των νέων τμημάτων και γρα­φείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

7.   Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:

α. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολο­γουμένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσ­σαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α' 66).

β. Η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα των ανω­τέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμο­διοτήτων και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προκαλείται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.

γ. Ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.

Ο κανονισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γε­νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.

(όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 της υποπαραγράφου Δ3 του πρώτου άρθρου του νόμου 4254/2014)

δ. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα, καθώς και η έδρα και ο τίτλος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
ε. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώμενων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και η ημερομηνία παύσης λειτουργίας καταργούμενων οργανικών μονάδων αυτής.όπως προστέθηκε με την παρ.4 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

8.α. Στην υποπαράγραφο β' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α'180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α'14), μετά από τη λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και μετά από τη φράση «οποιουδήποτε επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές».

β. Στην υποπαράγραφο α' της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 40 02/2012 (Α'180), μετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου

γ. Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπα­γόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο».

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλά­δο και ειδικότητα, καθορίζονται και ανακαθορίζονται μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι­εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές μονάδες, στις οποίες κατανέμονται και ανακατανέμο­νται αυτές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατά­ξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν με την επιφύλαξη των οριζομένων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

9.α. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τη συγκρότηση οργάνου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, μπορούν να ανασυγκροτούνται συλλογι­κά όργανα (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονομικών, σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει μετονομασία ή μεταβολή στην ορ­γάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα, από την οποία προβλέπεται για τη νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου η συμμετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους.

β. Όπου για τη συμμετοχή προέδρων ή συντονιστών  μελών, εισηγητών ή γραμμα­τέων σε συλλογικό όργανο κάθε μορφής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται ως τυπική προ­ϋπόθεση η κατοχή Α' ή Β' βαθμού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Δ΄ ή Ε΄, αντίστοιχα, βαθμού. όπως προστέθηκε με την παρ.4 της υποπαραγράφου Δ1 του ν.4152

γ. Όπου για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργά­νου προβλέπεται η συμμετοχή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, με απόφαση του οργάνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση αυτού, ορίζεται στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο συλ­λογικό όργανο και μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 1882/1990 (Α'43) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περί­πτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος εκδίδονται εντός διμήνου, από της δη- μοσιεύσεώς του.»

11. Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 (Α' 149) και της με αριθμό 139491/ 16.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λει­τουργούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, δεν συμμετέχουν, από της δημοσι­εύσεως της παρούσας διάταξης, υπάλληλοι του Υπουρ­γείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονι­κά, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ..

12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρ­χής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που αποκρύφτηκαν ή τη διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδο- θέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατού­μενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ' αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.»

13. Το εδάφιο δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2685/1999 (Α' 35) εφαρμόζεται και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της πα­ραγράφου 2 του παρόντος.