N.4141 Άρθρο 27 Τροποποίηση του ν. 3867/2010

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια διοικητική υπηρεσία για την παροχή από­ψεων και την αποστολή του διοικητικού φακέλου στα δικαστήρια σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες και αξιώ­σεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, καθίσταται η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενι­κής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργεί­ου Οικονομικών. Για εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα προ της 1.1.2008, η Διεύ­θυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων υποχρεούται να διατυπώσει απόψεις και να αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουρ­γείου Οικονομικών. Για εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα μετά την 1.1.2008 και μέ­χρι την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνει από­ψεις και αποστέλλει στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.»

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γε­νικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγ­χων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παραδίδει εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τους αναφερόμενους στο τρίτο εδά­φιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 φακέλους στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονο­μικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.