N.4141 Άρθρο 25 Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 190/2006 και 56/1985

 

1.   Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Α' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/2006 (Α' 96) αντι­καθίσταται ως εξής:

«ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντ)ασφαλιστικός και συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για την εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμε­λητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν ισχύ.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστο­ποίησης, το σύστημα εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους, όπως και κάθε άλλη λε­πτομέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως που συνδέεται με τη διεξαγωγή τους, το σύστημα των εξε­τάσεων, οι τυχόν επιμέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι γνωστικές περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής της σε ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως ισοδύναμων με την παρούσα πιστοποίηση γνώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

2.α.            Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5α του π.δ. 56/ 1985 (Α'21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«παρατείνεται δε, αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών με την απόφαση της παραγράφου 1.»

β. Η θητεία της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 1000/Β.2299/13.1.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται από τις 12.1.2013 έως τον ορισμό νέας επιτροπής και σε κάθε περίπτω­ση μέχρι τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καλύπτει τις πράξεις που έγιναν στο διάστημα αυτό.

3.   Το άρθρο 21β του ν. 1569/1985 (Α'183) καταργείται.