N.4141 Άρθρο 21 Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ

 

1.   Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α' 248), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείμενο στο φόρο, που έχουν ως αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή ερ­γασίες, οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγ­ματοποιούνται υλικώς στο κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφόσον μετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλ- λονται στον ίδιο υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας,».

2.   Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14.»

3.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013.