N.4141 Άρθρο 17 Τροποποιήσεις του ν. 3461/2006 και ερμηνεία του ν. 3528/2007

1.   Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β'της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 (Α' 106), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 (Α' 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομη­νίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτε­λούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.»

2.   Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006 προστίθεται παρά­γραφος 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και δια­πραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξα­γορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:

(α) Για την τιμή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εται­ρίας λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ: (αα) της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και, (ββ) της τιμής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εται­ρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.

(β) Για την τιμή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποί­ας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα λαμ­βάνεται υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.»

3.   Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3461/2006, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, δεν εφαρμό­ζονται σε δημόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4.   Το άρθρο 30 του ν. 3461/2006, όπως αντικαταστά­θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3556/2007 (Α' 91), καταργείται.

5.   α. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή προθεσμία του ενός (1) μηνός είναι ενδεικτική.

β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους αναπληρωτές προϊσταμένους κατ'εφαρμογή της ως άνω διάταξης, καθώς και επιδό­ματα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και έχουν καταβληθεί νομίμως.