N.4110 Άρθρο 20 Συμπλήρωση διατάξεων για το τέλος ταξινόμησης

 

1. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α' 212), όπως τροποποιείται με την υποπαράγραφο β' της παρούσης παραγράφου και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α' 66) παρατεί­νεται μέχρι το τέλος του 2013.

β. Το στοιχείο ε' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφα­σης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2013.»

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011,

εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύν­σεις μέχρι και 31.12.2013.»

δ. Το στοιχείο γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμό­ζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγού­μενων ετών.»

ε. Η προτελευταία υποπαράγραφος της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκί­νητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2013, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομέ­νων προηγουμένων ετών.»

στ) Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγρα­φο 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει βάσει της υποπαραγράφου γ' της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011.

ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατί­θεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμη­ση του οχήματος και το αργότερο ως και τις 31.12.2014».

2. Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (Α' 15) μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι γονείς κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είχαν υπαχθεί στις διατά­ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α' 75).»