N.4110 Άρθρο 14 Συμβόλαιο αποδοτικότητας

 

1.     Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν και τοποθετηθούν σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, υπογράφουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους συμβόλαιο αποδοτικότητας για χρο­νικό διάστημα δώδεκα μηνών.»

2.     Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 4 του ν. 3943/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, Τμήματος, Υποδιεύθυνσης ή Δι­εύθυνσης που προβλέπονται στην προηγούμενη παρά­γραφο, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3839/2010 (Α' 51), υπογράφουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους συμβόλαιο αποδοτικό­τητας για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών».