N.4320/2015 Άρθρο 30 Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λπ.

1.Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1Α του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Α του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.»
2.Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29.2.2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.
3.Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι τις 29.2.2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.
4.Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν.3996/2011 (Α΄ 170), της παρ. Α2 του άρθρου 138 του
ν.4052/2012 (Α΄ 41) και της παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν.4144/2013 (Α΄ 88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50) παρατείνεται μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο Ο.Α.Ε. . υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
5.Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951(Α΄ 179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και με την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Γ του άρθρου 18 του ν. 4242/2014(Α΄ 50), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.»
6.Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως προστέθηκε με την παρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄170) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄216), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.»
7.Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από 1.3.2015 έως 29.2.2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση Β΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α΄του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85).