N.4320/2015 Άρθρο 25 Διοικητική υποστήριξη Γενικών Γραμματέων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων που προΐστανται Γενικών Γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση δύο
(2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.»