Ν. 3888: Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Εισαγωγή

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου A' του νόμου αυτού καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρε­μείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την κατάργησή τους.