Ν. 3842: Άρθρο 23

 

Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέ­λους συναλλαγής ακινήτων

Οι διατάξεις των άρθρων 2-19 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α') καταργούνται.