ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ