Παράταση της τραπεζικής αργίας έως 19 Ιουλίου

2015-07-17 08:36

 

Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών 

ανακοινώνει ότι, με Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται έως και 19 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.