Υπ. Οικ. Δ.Τ. για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Θα υπολογίζονται κανονικά οι αποδείξεις δαπανών και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις

2014-07-18 22:58

 

Από το γραφείο τύπου του υπ. Οικ. κοινοποιήθηκε το ακόλουθο δελτίου τύπου σχετικά με την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                 
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014


Δελτίο Τύπου


Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.

Με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα αποσαφηνίζεται ότι το ποσό του φόρου μειώνεται στη βάση των αποδείξεων δαπανών για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, όπως επίσης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου υποβολής της δήλωσης (όπως δηλαδή ισχύει και για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις).

Κατά τα άλλα, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις.