Υποχρεωτική η τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων από το 2014 και στους αγρότες

2013-10-28 13:55
Οι αγρότες θα υποχρεωθούν από το 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων κατά το πρότυπο των επιτηδευματιών.

Βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης καθώς και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Το καθαρό γεωργικό εισόδημα θα φορολογηθεί (το 2015) με συντελεστή 13%.