Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για το κοινωνικο μέρισμα

2014-06-06 08:43
  

Οικογενειακή κατάσταση       

Ετήσιο εισόδημα                        

Κοινωνικό μέρισμα       

Άγαμοι χωρίς παιδιά            

Έως 7.050 € (αντί 6.000 €)        

500 €      

Έγγαμοι χωρίς παιδιά            

Έως 9.400 € (αντί 8.000 €)     

667 €      

Οικογένεια με 1 παιδί        

Έως 10.575 € (αντί 9.000 €)       

750 €      

Οικογένεια με 2 παιδιά         

Έως 11.750 € (αντί 10.000 €)     

833 €      

Οικογένεια με 3 παιδιά         

Έως 12.925 €  (αντί 11.000 €)     

917 €      

Οικογένεια με 4 παιδιά         

Έως 14.100 € (αντί 12.000 €)      

1.000 €       

 

 

Μονογονεϊκή με 1 παιδί         

 

 

Έως 9.400 € (αντί 8.000 €)       

 

 

667 €      

Μονογονεϊκή με 2 παιδιά      

Έως 10.575 € (αντί 9.000 €)       

750 €      

Μονογονεϊκή με 3 παιδιά      

Έως 11.750 (αντί 10.000 €) 

833 €      

 

Περιουσιακή κατάσταση

       

Συνολική αντικειμενική αξία ακίνητων      

                                  

Άγαμος  

Έως 125.000 €             

Έγγαμος με ή χωρίς παιδιά  

Έως 200.000 €             

Ιδιοκτήτης I.Χ. αυτοκινήτου 

Έως 3.000 κυβικά