Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους φορολογούμενους

2014-01-09 09:04

Τέθηκαν σε λειτουργία από τη γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέθηκαν σε λειτουργία από τη γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αποφυγή επίσκεψής τους στις εφορίες.

Οι νέες υπηρεσίες είναι οι εξής:

- Δήλωση απόδοσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών.

- Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων.

- Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κτλ.

- Γενική και συγκεντρωτική εικόνα ρυθμίσεων (στην επιλογή Προσωποποιημένης Πληροφόρησης) και εκτύπωσης της «Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής» για την πληρωμή σε τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info.

- Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα. Εκδίδεται για κάθε αριθμό ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) χωριστά. Για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013,https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx.

- Συμφωνητικά μίσθωσης και αποδεικτικό υποβολής. Υποβολή-αποδοχή δηλώσεων στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, στις οποίες ο πολίτης εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή μισθωτής. Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.
 
Πηγή: www.newsbeast.gr