Μέχρι και την Πέμπτη 19/12 διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή αρχικών δηλώσεων Φ.Ε. οικ. έτους 2013

2013-12-12 18:24

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,η ηλεκτρονική υποβολή των Αρχικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικ. έτους 2013 θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την Πέμπτη 19/12/2013.