ΕΣΠΑ: Νέα προγράμματα απασχόλησης για 444.000 άνεργους το 2014

2014-01-30 12:34

Τα προγράμματα που αναμένονται το επόμενο διάστημα για 440.000 ανέργους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο υπουργείο Εργασίας.


Συγκεκριμένα, εξήγγειλλε τρείς πυλώνες μιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την ανεργία, δηλαδή υποστηρικτικά μέτρα άμεσης εφαρμογής, στην τρέχουσα διετία 2014-15. Όλα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ: το προηγούμενο που τελειώνει με πλήρη απορρόφηση και το επόμενο που αρχίζει φέτος. Μερικά τρέχουν ήδη. Άλλα, βρίσκονται στην τελική φάση της ωρίμανσης και θα τρέξουν μέσα στους επόμενους μήνες. Και σε όλα αυτά η επιλογή θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.


Το συνολικό κόστος αυτών των προγραμμάτων είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που όλα θα απορροφηθούν το 2014 και το 2015. Το σύνολο αυτών που θα επωφεληθούν είναι πάνω από 440 χιλιάδες σημερινών ανέργων, 440 χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένων και 240 χιλιάδων που είναι μεταξύ 15 και 24 ετών και δεν έχουν καμία απολύτως εργασιακή εμπειρία ως τώρα.


Τα προγράμματα του πρώτου πυλώνα, αφορούν 114 χιλιάδες ανέργους όλων των κατηγοριών και είναι έτοιμα να υλοποιηθούν άμεσα.


Ενδεικτικά:


«επιταγή εισόδου» για νέους ως 29 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσειςεπιδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέωνεπιχορήγηση επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους 30-66 ετώντοποθέτηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται από Τοπικά Σχέδια της τοπικής Αυτοδιοίκησηςτοποθέτηση ατόμων από ευπαθείς ομάδες. Όχι μόνο άτομα με αναπηρία, αλλά θα έλεγα και αποφυλακισμένους και οροθετικούςνέες θέσεις εργασίας για μακροπρόθεσμα ανέργους με επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις για να τους προσλάβουνεπιχορήγηση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών ανέργων σε μεγάλες επιχειρήσειςπαρεμβάσεις απασχόλησης-κατάρτισης σε κλαδικά προγράμματα κλάδων αιχμής


Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία». Ο πυλώνας αυτό θα χορηγεί εργασιακή εμπειρία μαζί με κατάρτιση και μαθητεία, όπου χρειάζεται, σε όλους τους νέους μέχρι 24 ετών που δεν εργάζονται πουθενά ή που δε φοιτούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος που υπολογίζονται σε 240 χιλιάδες θα έχουν την ευκαιρία:

είτε να απασχοληθούν σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση για κάποιο διάστημα με επιδότηση μεγάλου μέρους του συνολικού μισθού τους και των ασφαλιστικών εισφορών τους
είτε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, προκειμένου να βρουν την πρώτη τους δουλειά το συντομότεροείτε να συνδυάζουν την προσωρινή απασχόληση και κατάρτιση στο χώρο εργασίας, με μία δυνατότητα πρόσληψης στη συνέχεια στην εργασία αυτή.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά 90 χιλιάδες δικαιούχους, κυρίως ανέργους από νοικοκυριά όπου δεν έχουν κανένα εργαζόμενο μέλος στην οικογένειά τους, οι μισοί εκ των οποίων θα απορροφηθούν φέτος με κονδύλια του προηγούμενου ΕΣΠΑ, ενώ οι επόμενοι το 2015 με κονδύλια του καινούργιου ΕΣΠΑ.


Αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως κοινωφελή εργασία στον δημόσιο τομέα, και πρωτίστως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Αναλυτικά, για καθένα απ’ αυτά τα προγράμματα θα υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ώστε να έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος καθημερινή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.


Έτσι δημιουργούνται πάνω από 440 χιλιάδες ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 100 χιλιάδες άμεσα, εντός των επομένων μηνών. Το μεγαλύτερο μέρος τους, το 80% αφορά στον ιδιωτικό τομέα, και μόνο το 20% στο δημόσιο.

30/01/2014
Πηγή: www.espaergasia.gr