Επιχορήγηση μέχρι 20.000 ευρώ στους Νέους Γεωργούς

2014-01-09 20:15

Από 18/3 έως 16/5 θα μπορούν να υποβάλλουν φάκελλο υποψηφιότητας, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς του Μέτρου 112  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Π.Α.Α 2007-2013 για το έτος 2014.
Οι Λάκωνες υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητας σε δύο αντίγραφα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας, στα τηλ. 2731363323 ή να επισκέπτονται τον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr.

 

Πηγή: https://www.lakonikos.gr