Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) έτους 2010

2013-07-30 11:17

Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) έτους 2010 (ΠΟΛ 1108/2013).

Στην εφαρμογή υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 εκτυπώνετε το εκκαθαριστικό σημειώμα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010. 

Τα μηδενικά εκκαθαριστικά  εκτυπώνονται μόνο ηλεκτρονικά