Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται και πόσα θα πάρουν

2013-12-07 10:15
Αθήνα
 

Το δώρο των Χριστουγέννων αποτελεί σήμερα μια μικρή πολυτέλεια η οποία για την ώρα καταβάλλεται σε πολύ λιγότερους από ότι μερικά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα οι μόνοι που λαμβάνουν πλέον δώρο Χριστουγέννων είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί του Δημοσίου Τομέα και συνταξιούχοι όλων των ταμείων, δεν λαμβάνουν πλέον δώρο Χριστουγέννων. Μοναδική εξαίρεση ακόμη αποτελούν οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων μεταξύ 16 και 23 Δεκεμβρίου.

Για όσους λοιπόν απέμειναν να λαμβάνουν το δώρο, θα πρέπει να το περιμένουν κάποια στιγμή μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου και της 21ης Δεκεμβρίου, ανάλογα με τον προγραμματισμό και τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Χονδρικά το δώρο ισούται με έναν ολόκληρο μισθό, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο ισχύει εφόσον ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί πριν από την 1η Μάιου του έτους. Αν η πρόσληψη έλαβε χώρα οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτήν την ημερομηνία, το δώρο καταβάλλεται με μια ημερολογιακή αναλογία. Δώρο επίσης δικαιούνται και όσοι αποχώρησαν πριν από το Δεκέμβριο από την εργασία τους αλλά συνήθως αυτά τα δώρα εκκαθαρίζονται και αποδίδονται κατά την αποχώρηση του εργαζόμενου.

Υπολογίστε με ακρίβεια

Υπάρχουν φυσικά και διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το συνολικό χρόνο εργασίας, συνεπώς και το δώρο, όπως οι αποχές λόγω απεργίας ή οι άδειες ασθένειας πέραν των ημερών επιδόματος του ΙΚΑ ή ακόμη και οι άδειες χωρίς αποδοχές. Όλα αυτά συνεκτιμούνται για τον τελικό υπολογισμό του ποσού του δώρου.

Για περισσότερη ακρίβεια μπορεί κάποιος να υπολογίσει το ποσό που αναμένει από τους πίνακες που έχει αναρτήσει η ΓΣΕΕ (https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=175) ή να κατεβάσει τον πίνακα από εδώ. Για τον υπολογισμό φθάνει να βρείτε τις μέρες εργασίας σας μέσα στο 2013, να εντοπίσετε σύμφωνα με τις μέρες εργασίας τον αντίστοιχο συντελεστή μισθού στον πίνακα και να πολλαπλασιάσετε τον συντελεστή αυτόν με τον τρέχοντα μισθό σας.

Πηγή: www.in.gr

Newsroom ΔΟΛ

 

Πηγή: www.in.gr