Δεν θα δεσμεύονται τελικά οι λογαριασμοί μισθοδοσίας εταιρειών που φοροδιαφεύγουν

2013-12-18 10:53

Στη δευτερογενή νομοθέτηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (δηλαδή με έκδοση υπουργικής απόφασης) πρόκειται να προβλεφθεί η διατήρηση της εξαίρεσης των λογαριασμών μισθοδοσίας μιας επιχείρησης από τη δέσμευση στις περιπτώσεις που συλλαμβάνεται να έχει πραγματοποιήσει πολύ σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. 

Κύκλοι του ΥΠΟΙΚ διευκρίνισαν τα παραπάνω μετά την ανάδειξη του θέματος από το Capital.gr. 

Ειδικότερα, διευκρίνισαν ότι με απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί σε δεύτερη φάση θα εξαιρούνται από τη δέσμευση οι λογαριασμοί μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις καταβάλουν μισθούς στους εργαζόμενους τους.

Νωρίτερα σε δημοσίευμα με τίτλο "Απλήρωτοι θα μένουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν" το Capital.gr μετέδιδε τα εξής: 

Ακόμη και τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων που προορίζονται για τη μισθοδοσία των εργαζομένων θα μπορεί  να δεσμεύσει η εφορία. Αυτό θα μπορεί να γίνεται στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση εντοπίζεται να έχει υποπέσει σε πολύ σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ άνω των 150.000 ευρώ ή συναλλαγών με  πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία άνω των 300.000 ευρώ οι φορολογικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στη δέσμευση του 50% όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα στους λογαριασμούς της επιχείρησης που προορίζονται για την πληρωμή προμηθευτών και στους λογαριασμούς μέσω των οποίων μισθοδοτείται το προσωπικό.

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 48 του τελευταίου φορολογικού πολυνομοσχεδίου ενσωματώνονται στο νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου τα οποία λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές στις περιπτώσεις που εντοπίζουν σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Το σημερινό καθεστώς περιγράφεται στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 και προβλέπει τη δέσμευση των ακινήτων, την άρση του τραπεζικού απορρήτου και τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων και των θυρίδων τόσο της επιχείρησης όσο και των φορολογούμενων που ευθύνονται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Με βάση το σημερινό καθεστώς η δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων δεν μπορεί να επεκταθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων πληρώνονται οι μισθοί των υπαλλήλων,

Με τη νέα διατύπωση της διάταξης που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων δεν υπάρχει καμιά διάκριση μεταξύ λογαριασμών μισθοδοσίας και άλλων λογαριασμών της επιχείρησης που συλλαμβάνεται να φοροδιαφεύγει. Με το σημερινό καθεστώς η μισθοδοσία των υπαλλήλων καταβάλλεται κανονικά ακόμη και αν η επιχείρηση έχει εντοπισθεί να φοροδιαφεύγει. Με δεδομένο ότι αυτό αλλάζει, οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης θα μένουν απλήρωτοι στις περιπτώσεις που ο εργοδότης τους εντοπίζεται να έχει παρακρατήσει ΦΠΑ άνω των 150.000 ευρώ και να μην το αποδίδει ή να έχει εκδώσει πλαστά ή εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Πηγή Capital.gr