Απαλλαγή από το ΕΕΤΑ

2013-09-02 19:41

Από 1/9/2013 άρχισε η ΔΟΥ να δέχεται Δικαιολογητικά για την απαλλάγη ή τη μείωση υου ΕΕΤΑ