Αγρότες - Οδηγός φορολογίας - Φ.Π.Α. - Μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4254/2014

2014-04-23 13:41

https://www.taxheaven.gr/public/newsite/images/bg-water.gif


Αγρότες - Οδηγός φορολογίας - Φ.Π.Α. - Μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4254/2014