N. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Ν. 2859: Άρθρο 1 Επιβολή του φόρου ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο ο­ποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συ­γκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), με την 1025344/166/0006Α/ 23.2.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η ο­ποία επανασυγκροτήθηκε με την...

Ν. 2859: Άρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου

  1. Αντικείμενο του φόρου είναι: α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφό­ σον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυ­τή την ιδιότητα, β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που...

Ν. 2859: Άρθρο 3 Υποκείμενοι στο φόρο

  1. Στο φόρο υπόκειται: α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδα­πό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανε­ξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέ­λεσμα της δραστηριότητας αυτής, β) κάθε πρόσωπο, το οποίο...

Ν. 2859: Άρθρο 4 Οικονομική δραστηριότητα

  Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάτα­ξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται οποια­δήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του ε­μπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξό­ρυξη, οι δραστηριότητες των αγροτών και των...

Ν. 2859: Άρθρο 5 Παράδοση αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  1.  Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μετα­βιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος εν­σώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Ως ενσώματα αγαθά θεωρούνται και οι φυσικές δυνά­μεις ή ενέργειες που...

Ν. 2859: Άρθρο 6 Παράδοση ακινήτων

  1.  Παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατω­μένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικο­πέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά, εφόσον πραγμα­τοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ'αυτά. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται: α) ως κτίρια, τα κτίσματα γενικά...

Ν. 2859: Άρθρο 7 Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών

  1.  Οεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η διάθεση από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για τις ανάγκες της, εφόσον πρόκειται για αγαθά που προβλέπουν οι δια­τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα...

Ν. 2859: Άρθρο 8 Παροχή υπηρεσιών

  1.  Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά πα­ράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε: α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, β) υποχρέωση για...

Ν. 2859: Άρθρο 9 Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών

  Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο: α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχεί­ρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών...

Ν. 2859: Άρθρο 10 Εισαγωγή αγαθών

  1.  Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται: α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συν­θήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό­τητας ή προκειμένου για αγαθά υπαγόμενα στη συνθήκη περί...

Ν. 2859: Άρθρο 11 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

  1. Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατά­ξεων του άρθρου 2, θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο...

Ν. 2859: Άρθρο 12 Πράξεις θεωρούμενες

Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθώς ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2: α) η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται από...

Ν. 2859:Άρθρο 13 Τόπος παράδοσης αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

  1. Η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένε­σης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται: α) στο εσωτερικό της χώρας, β) πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο και παραδίδονται προς επιβάτες κατά τη διάρκεια τμήματος μεταφοράς που...

Ν. 2859: Άρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών

  1.  Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορο­λογικής υποχρέωσης αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έ­χει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία παρέχονται οι...

Ν. 2859: Άρθρο 15 Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών

  1.  Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της με­ταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. 2.  Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι...

Ν. 2859: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Άρθρο 16

  Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 1.  Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γί­νεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγ­ματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. Η παράδοση των αγαθών...

Ν. 2859: Άρθρο 17 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών

  1.  Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γί­νεται απαιτητός από το Δημόσιο, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος. Όταν αγαθά τίθενται από τη στιγμή της εισαγωγής τους, σε ένα από τα καθεστώτα, που προβλέπονται στα ε­δάφια...

Ν. 2859: Άρθρο 18 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου

  1.  Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγα­θών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιεί­ται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υ­ποχρέωση...

Ν. 2859: Άρθρο 19 Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1.  Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτη­ση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φο­ρολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο...

Ν. 2859: Άρθρο 20 Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών

  1 .Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαμορ­φώνεται: α) από τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγα­θών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινο­τικές διατάξεις, β) από τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δι­καιώματα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώ­ρας, καθώς...

Ν. 2859: Άρθρο21 Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου

  1.  Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορί­ζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) στη φορολογητέα α­ξία. Κατ'εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περι­λαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελε­στής του φόρου ορίζεται σε οκτώ τοις εκατό (8%). 2.  Για τον...

Ν. 2859: Άρθρο 22 Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και η παρεπόμενη των υπηρεσιών αυτών παρά­δοση αγαθών, β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφω­νίας και Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες ε­μπορικού χαρακτήρα, γ) η παροχή νερού μη...

Ν. 2859: Άρθρο 23 Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών

  1.  Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η επανεισαγωγή αγαθών από το πρόσωπο που τα ε­ξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν εί­χαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια, β) η οριστική εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποί­ων απαλλάσσεται από το φόρο και στο εσωτερικό της χώ­ρας. Η...

Ν. 2859: Άρθρο 24 Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοι­νότητας, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενερ­γεί για λογαριασμό του πωλητή, β) η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινό­τητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώ­ρας αγοραστή ή από άλλο...

Ν. 2859: Άρθρο 25 Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η εισαγωγή αγαθών που τίθενται σε καθεστώς ενα­ποθήκευσης, εκτός της τελωνειακής αποταμίευσης, β) η παράδοση και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία προορίζονται: αα) να προσκομιστούν στο τελωνείο και να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης,...

Ν.2859: Άρθρο 26 Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2127/1993

  1.  Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιερώνεται καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Ως καθεστώς φο­ρολογικής αποθήκευσης νοείται το φορολογικό καθε­στώς αναστολής της καταβολής Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου...

Ν.2859: Άρθρο 27 Ειδικές Απαλλαγές

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζο­ νται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώ­τος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο...

Ν. 2859: Άρθρο 28 Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος

  1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος- μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που...

Ν. 2859: Άρθρο 29 Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

  1.  Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών των οποίων η ει­σαγωγή ή η παράδοση απαλλάσσεται από το φόρο στο ε­σωτερικό της χώρας, β) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, για τα οποία, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34 , ο α­ποκτών (αγοραστής) τα αγαθά...

Ν. 2859: Άρθρο 30 Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις πα­ ράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτι­κής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επι­βαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή...

Ν. 2859: Άρθρο 31 Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου

  1.  Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμο­ποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πρά­ξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση...

Ν. 2859: Άρθρο 32 Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου

  1.  Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργα­σιών της περίπτωσης α'της παραγράφου 1 του άρθρου 36, β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που ε­πέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία...

Ν.2859: Άρθρο 33 Διακανονισμός εκπτώσεων

  1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις πε­ριοδικές δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α'της παραγράφου 1 του άρθρου 38 , υ­πόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο εκκαθαριστικής δήλω­σης, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή...

Ν. 2859: Άρθρο 34 Επιστροφή του φόρου

  1.  Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται, εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα ή β) είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμε­νη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή...

Ν. 2859: Άρθρο 35 Υπόχρεοι στο φόρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

  1. Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική από­κτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: α) ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκεί­μενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πρά­ξεις, β) ο αντιπρόσωπος του εγκαταστημένου εκτός του ε­σωτερικού της χώρας...

Ν. 2859: Άρθρο 36 Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο

  1.  O υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλ­λεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρ­ξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης....

Ν. 2859: Άρθρο 37 Υποχρεώσεις άλλων προσώπων

  1.  Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος ακινήτου, για λογα­ριασμό του οποίου ενεργούνται οι εργασίες που αναφέ­ρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6, με εξαίρεση τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρά­γραφο 2 του άρθρου 3 και τον κύριο οικοπέδου που ανα­θέτει σε εργολάβο την...

Ν. 2859: Άρθρο 38 Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

  1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις ο­ποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 , οφείλουν να υποβάλ­λουν στη ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την επιβολή του φό­ρου εισοδήματός τους, τις...

Ν. 2859: Άρθρο 39 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

  1.  Επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ­δικα Βιβλίων και Στοιχείων, δεν έχουν υποχρέωση να τη­ρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας υ­πάγονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου αυτού, εφόσον κατά την προηγούμενη δια­χειριστική περίοδο...

Ν.2859: Άρθρο 40 Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου

  1.  Καθιερώνεται ειδικό κατ'αποκοπή καθεστώς καταβο­λής του φόρου, για ορισμένους κλάδους μικρών επιχει­ρήσεων, για τις οποίες, λόγω της φύσης άσκησης της δραστηριότητάς τους, της δομής τους και της οργάνω- σής τους, η τήρηση των υποχρεώσεων υπαγωγής στο κα­νονικό καθεστώς του φόρου,...

Ν. 2859: Άρθρο 41 Ειδικό καθεστώς αγροτών

  1.  Οι αγρότες, για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για την παροχή αγροτικών υπηρε­σιών, υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού και δι­καιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου του πα­ρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες...

Ν.2859: Άρθρο 42 Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες

  Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεω­ρούνται: 1.  Ως αγρότες, αυτοί που ασκούν προσωπικά ή με τα μέ­λη της οικογένειάς τους ή με μισθωτούς ή εργάτες τις α­γροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4. 2.  Ως αγροτικά προϊόντα,...

Ν. 2859: Άρθρο 43 Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών

  1.  Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, με τις οποίες εξομοιώνονται και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσε­ων που ενεργούν στο όνομά τους έναντι των ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το μέρος...

Ν. 2859: 'Αρθρο 44 Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

  1.  Στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής από­κτησης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες βιομηχανοποιημέ­νων καπνών, ο φόρος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώ­λησης, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ως βιομηχανο­ποιημένα καπνά θεωρούνται τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 39 του Ν....

Ν. 2859: Άρθρο 45 Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

  1.  Η παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών, όπως αυτά ο­ρίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης α'της παραγρά­φου 8 του άρθρου 46 , καθώς και αντικειμένων καλλιτε­χνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, υπάγεται σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου στο...

Ν. 2859: Άρθρο 46 Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία

  1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45, στις περιπτώσεις παράδοσης μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας από το διοργανωτή δημοπρασίας, ο οποίος ενεργεί κατά την έν­νοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5, η φορολογητέα αξία...

Ν. 2859: 'Αρθρο 47 Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού

  1.  Απαλλάσσονται από το φόρο : α) Η παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού, συμπεριλαμβανομένου του επενδυ­τικού χρυσού για τον οποίο υπάρχουν πιστοποιητικά, κατ' είδος ή κατά γένος ή που αποτελεί αντικείμενο συναλλα­γής μεταξύ λογαριασμών σε χρυσό,...

Ν. 2859: Άρθρο 48 Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1.  Η επιβολή του φόρου γίνεται από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου στο φόρο.Η παραλαβή των δηλώσεων γί­νεται από τον εν λόγω Προϊστάμενο ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38. 2.  Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ ελέγχει την...

Ν.2859: Άρθρο 49 Πράξη Προσδιορισμού του φόρου

  1.  Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Προϊστά­μενος ΔΟΥ εκδίδει πράξη προσδιορισμού του φόρου για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ δεν έχει υποχρέωση να προσδιο­ρίζει το φόρο για κάθε μήνα ή τρίμηνο χωριστά, αν η...

Ν. 2859: Άρθρο 50 Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου

  1.  Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο προκύπτει ότι παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακρι­βώς τη φορολογητέα αξία που προκύπτει απ'αυτά ή υπο­λόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο Προϊ­στάμενος ΔΟΥ μπορεί να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου για...

Ν. 2859: Άρθρο 51 Κοινοποίηση των πράξεων

  Οι πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις των άρ­θρων 49 και 50 κοινοποιούνται στον υπόχρεο μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αν η υπόθεση περαιωθεί ως ειλι­κρινής, τούτο γνωστοποιείται στον υπόχρεο με απλή τα­χυδρομική επιστολή.

Ν. 2859: Άρθρο 52 Διοικητική επίλυση της διαφοράς

  1.  Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 μπο­ρεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά της, να προτείνει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ τη διοικητική επίλυση της δια­φοράς. 2.  Η πρόταση υποβάλλεται με το δικόγραφο της προ­σφυγής ή...

Ν. 2859: Άρθρο 53 Βεβαίωση του φόρου

  1.  Ο φόρος βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ στο όνομα του υπόχρεου που προβλέπουν οι διατά­ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35. Για τη βεβαίωση του φόρου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ συ­ντάσσει χρηματικό κατάλογο μέσα σε προθεσμία δύο μη­νών από τη λήξη του μήνα που αποκτήθηκε ο...

Ν. 2859: Άρθρο 54 Τρόπος καταβολής του φόρου

  1.  Ο οφειλόμενος φόρος, κατά τις διατάξεις του παρό­ντος νόμου, καταβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. 2.  Εφάπαξ: α) με την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου, β) τον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση, εφόσον αφορά: αα) φόρο που προκύπτει με...

Ν. 2859: Άρθρο 55 Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου

  Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον υπόχρεο και οι ε­ξής: α) οι αναφερόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 36 και της περίπτωσης β'της παραγράφου 4 του άρθρου 38, β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, κατά το χρόνο...

Ν.2859: Άρθρο 56 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

  Για την ακύρωση ή την τροποποίηση οριστικής φορο­λογικής εγγραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως ι­σχύουν.

Ν. 2859: Άρθρο 57 Παραγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1.  Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι δια­τάξεις του άρθρου 49 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύ­στερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέ­σα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκ­καθαριστικής δήλωσης. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το...

Ν. 2859: Άρθρο 58 Απόρρητο

  1.  Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις δια­τάξεις του παρόντος νόμου, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου, είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε ο­ποιονδήποτε τρίτο. 2.  Οι δηλώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά...

Ν. 2859: Άρθρο 59 Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις

  1.  Διατάξεις νόμων που αφορούν θέματα διαδικασίας για την επιβολή του φόρου εισοδήματος ισχύουν αναλό­γως και για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εφόσον στις διατάξεις του δεν ορίζεται διαφορετικά. 2.  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό...

Ν. 2859: Άρθρο 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1.  Κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, ο φό­ρος του παρόντος νόμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, δασμολογι­κής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και εί­σπραξη των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων. Οι πιο πάνω διατάξεις...

Ν. 2859: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΔΑΦΗ 'Αρθρο 61

  1. Για αγαθά που εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας από ένα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση β'της πα­ραγράφου 2 του Παραρτήματος ΙΙ εδάφη, ή από τα αγ- γλονορμανδικά νησιά, εφαρμόζονται: α) οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 717/91, για την εισαγωγή των αγαθών...

Ν. 2859: ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 62 'Εκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φ.Π.Α. επί εργολαβικών προσυμφώνων

  1.  Ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές υπέρ του Δημοσί­ου ή τρίτων, με τους οποίους επιβαρύνθηκαν τα αποθέ­ματα εμπορεύσιμων αγαθών που κατέχει κατά την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το προς έκπτωση ποσό των φόρων, τελών και...

Ν. 2859: Άρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις

  1. Από την έναρξη ισχύος του Ν.1642/1986, καταργού­νται οι διατάξεις: α) για την επιβολή φόρου κύκλου εργασιών στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του πα­ρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την επιβολή του φόρου αυτού στα έσοδα των ασφαλιστι­κών...

Ν. 2859: Άρθρο 64 Τελικές διατάξεις

  1.  Οι δηλώσεις, τα πιστοποιητικά του Προϊσταμένου ΔΟΥ και κάθε άλλης αρχής, καθώς και κάθε άλλο έγγρα­φο που εκδίδεται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση. Η αμοιβή, που καταβάλλεται στους φορείς που είναι αρ­μόδιοι για την...

Ν. 2859: Άρθρο 65 'Εναρξη ισχύος του Ν. 1642/1986

  Η ισχύς των διατάξεων του Ν.1642/1986 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1987, εκτός αν σ' αυτές ορίζεται άλλος χρόνος έναρξης.

Ν. 2859: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

  Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδά­φιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3: 1. Τηλεπικοινωνίες. 2.   Διανομή αερίου, ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργει­ας. 3. Μεταφορά αγαθών. 4. Παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών. 5. Μεταφορά προσώπων. 6.   Παράδοση...

Ν. 2859: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  1.   "Έδαφος της Κοινότητας" ή "Κοινότητα" είναι το εσω­τερικό των κρατών - μελών, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε κράτος - μέλος στο άρθρο 227 της Συνθήκης Ίδρυ­σης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 2.   Εξαιρούνται από την έννοια του "εσωτερικού των κρα­τών...

Ν. 2859: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 8%

  Α. ΑΓΑΘΑ Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέ­θηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονο­ματολογία του έτους 1996 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2448/ 95 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1995, ΕΕ L 259/ 95). 1.   Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοει­δή,...

Ν. 2859: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιν ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 4% 1.  Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά ή δεμάτια. Απορρίμματα ξύλων, στα οποία περιλαμβάνο­νται και τα πριονίδια (Δ.Κ. 4401). 2.  Ξυλεία ακατέργαστη έστω και ξεφλουδισμένη ή απλά χονδροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη....

Ν. 2859: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ 'Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

  Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 θεωρούνται: Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. 1)  Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ο­λοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από...

Ν. 2859: ΆΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τό­τε που άρχισαν να ισχύουν οι κωδικοποιούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις.