N. 4337/2015

Άρθρο 1 - Νόμος 4337/2015

1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ή απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες φράσεις: α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του...

Άρθρο 2 - Νόμος 4337/2015 - Ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2015 ως εξής: «Ποσά φόρου μέχρι ένα (1)...

Άρθρο 3 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα...

Άρθρο 4 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε.

1. Η ισχύς των διατάξεων της  παρ. 4 του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε.» του ν. 4224/2013 (Α΄288 ),...

Άρθρο 5 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015

1. Το εδάφιο δ΄ του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, όπως προστέθηκε με την υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 15 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του...

Άρθρο 6 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το...

Άρθρο 7 - Νόμος 4337/2015 - Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται για πράξεις προσδιορισμού οποιουδήποτε φόρου ή...

Άρθρο 8 - Νόμος 4337/2015 - Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις

Τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους Α΄ του ν. 4174/2013 αναριθμούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο αναριθμείται σε Κεφάλαιο...

Άρθρο 9 - Νόμος 4337/2015

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (Α΄134) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.1839/1989 (Α΄90), αντικαθίσταται ως...

Άρθρο 10 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

1. Η παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής: «15. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Δ.Σ. που επιλέγεται σύμφωνα...

Άρθρο 11 - Νόμος 4337/2015 - Ρυθμίσεις για το ν.δ. 496/1974 και για το π.δ. 113/2010

1. Για τα Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974, πλην του άρθρου 1 παρ....

Άρθρο 12 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποιήσεις του ν. 3429/2005 (Α΄314)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε δημόσια επιχείρηση εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της...

Άρθρο 13 - Νόμος 4337/2015

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3...

Άρθρο 14 - Νόμος 4337/2015

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει, η φράση « θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015»...

Άρθρο 15 - Νόμος 4337/2015

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/ 1973 (Α΄172) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) i. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς»,...

Άρθρο 16 - Νόμος 4337/2015

1. Μετά την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 (Α΄179), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής και αναριθμούνται οι...

Άρθρο 17 - Νόμος 4337/2015

1. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες ΦΔΧ αυτοκίνητα που έχουν...

Άρθρο 18 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3920/2011 (Α΄ 33)

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3920/2011 (Α΄33) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΑΣΑ Α.Ε., της ΣΤΑΣΥ...

Άρθρο 19 - Νόμος 4337/2015

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι οίνοι...

Άρθρο 20 - Νόμος 4337/2015

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης...

Άρθρο 21 - Νόμος 4337/2015 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014, β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011...

Άρθρο 22 - Νόμος 4337/2015

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης...

Άρθρο 23 - Νόμος 4337/2015 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις...