N.4321/2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. (ΦΕΚ Α' 32/21-03-2015)

N.4321/2015 Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ. .), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε. .Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα,...

N.4321/2015 Άρθρο 2 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση

1.Οι απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. 2.Βασικές...

N.4321/2015 Άρθρο 3 Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία...

N.4321/2015 Άρθρο 4 Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Κατ’ εξαίρεση: 1.Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του...

N.4321/2015 Άρθρο 5 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν το...

N.4321/2015 Άρθρο 6 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης

1.Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική...

N.4321/2015 Άρθρο 7 Καταβολή πρώτης δόσης

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις...

N.4321/2015 Άρθρο 8 Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με...

N.4321/2015 Άρθρο 9 Προεξόφληση ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής...

N.4321/2015 Άρθρο 10 Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης

Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του ίδιου άρθρου με διαφορετικό αριθμό δόσεων για...

N.4321/2015 Άρθρο 11 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα: α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12...

N.4321/2015 Άρθρο 12 Δικαιώματα του Δημοσίου

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του...

N.4321/2015 Άρθρο 13 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή αυτεπάγγελτο συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή κατόπιν συμψηφισμού...

N.4321/2015 Άρθρο 14 Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά...

N.4321/2015 Άρθρο 15 Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση

Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, έως και τις 27...

N.4321/2015 Άρθρο 16 Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης

Αρμόδιος για τη χορήγηση των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί...

N.4321/2015 Άρθρο 17 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις...

N.4321/2015 Άρθρο 18

Η παρ. 4α του άρθρου 49 και η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως προστέθηκαν με τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της παρ. Α΄ του άρθρου...

N.4321/2015 Άρθρο 19

1.Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/ 1974 (Α΄ 90) καταργούνται. 2.Η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης...

N.4321/2015 Άρθρο 20 Άλλα συναφή θέματα − ποινική δίωξη

Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου...

N.4321/2015 Άρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση με το ν. 4172/2013, Α΄ 167)

1. Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) αναμορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή...

N.4321/2015 Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν. 2859/2000, Α΄ 248)

1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική...

N.4321/2015 Άρθρο 23 Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ

Παρατείνεται έως τις 31.12.2015 η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού...

N.4321/2015 Άρθρο 24 Απορρόφηση της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» από την ΕΤΑΔ ΑΕ

1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που συνεστήθη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού...

N.4321/2015 Άρθρο 25 Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σ. .Ο.Ε.

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 από 2.5.2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η−Α0Β) και στην περίπτωση...

N.4321/2015 Άρθρο 26 Δικαστικοί συμβιβασμοί για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές

Πρακτικά διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, που καταρτίστηκαν μέχρι τις 31.12.2013, επί εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που...

N.4321/2015 Άρθρο 27 Ρυθμίσεις καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από 1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας...

N.4321/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

1.Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του...

N.4321/2015 Άρθρο 29 Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32...

N.4321/2015 Άρθρο 30 Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων...

N.4321/2015 Άρθρο 31 Αλληλέγγυα ευθύνη

1.Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,...

N.4321/2015 Άρθρο 32 Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/ 2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν στη θέση του καταργηθέντος δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90),...

N.4321/2015 Άρθρο 33 Κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων

Ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή κατά τα οριζόμενα στη...

N.4321/2015 Άρθρο 34 Κατάργηση διάταξης

Η παρ.  4 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)  καταργείται από τότε που ίσχυσε.

N.4321/2015 Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του...

ΠΟΛ.1109/20.5.2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα

ΠΟΛ.1108/21.5.2015
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)


ΠΟΛ.1106/19.5.2015
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)