Υπουργικές Αποφάσεις

Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)

  Αθήνα, 24 / 07 / 2014 Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA Τηλέφωνο: 210 3375315 ΦΑΞ: 210 3375001 ΘΕΜΑ:...

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 8/20.1.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του Ν.4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του ΕΤΕΑ

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 8/20.1.2014 Σχετ.: α) Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 34/2013 και γενικά έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Ε40/810/30.12.2013 και Ε40/16/17.1.2014. β) Οι υπ’ αριθ. Φ80020/οικ.36224/1188/7.1.2014 και Φ80020/οικ.36225/1183/7.1.2014 εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ. γ) Το με υπ’ αριθ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο του...

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ΦΕΚ Β 3403/31.12.2013 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ΦΕΚ Β 3403/31.12.2013 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που...

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/ΦΕΚ Β 3402/31.12.2013 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξη

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/ΦΕΚ Β 3402/31.12.2013 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών...

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Αρ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/2013  (ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη κτλ: αποφασίζει: Την θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών ως εξής: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο...

Αριθ. ΔΕΛ Α1198404 ΕΞ 31/12/2013 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου.

Αριθ. ΔΕΛ Α1198404 ΕΞ 31/12/2013  Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α ́). 2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν...

Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ΦΕΚ Β 3106/09.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ΦΕΚ Β 3106/09.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ...

Υ. Α. Φ. 11321/οικ. 31102/1870/ΦΕΚ Β 2906/18.11.2013 Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ. 31102/1870/ΦΕΚ Β 2906/18.11.2013 Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ    Έχοντας υπόψη:    1. Τις διατάξεις του...