N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

Ν.3865/2010 Άρθρο 1 Εγγυήσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1 Εγγυήσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξι­οδοτικού συστήματος της χώρας με σκοπό τη...

Ν.3865/2010 Άρθρο 2 Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1.1.2011

1.α. Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουρ­γοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄...

Ν.3865/2010 Άρθρο 3 Βασική σύνταξη

1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται, για τους υπα­γόμενους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης...

Ν.3865/2010 Άρθρο 4 Αναλογικό ποσό σύνταξης

1. Το αναλογικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, με βάση ποσοστά επί των συ­ντάξιμων αποδοχών, τα οποία καθορίζονται ως...

Ν.3865/2010 Άρθρο 5 Πιστοποίηση αναπηρίας

1. Μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Ανα­πηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν....

Ν.3865/2010 Άρθρο 6 Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ­θρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου...

Ν.3865/2010 Άρθρο 7 Αναπροσαρμογή συντάξεων και ανακαθορισμός ορίων ηλικίας

1. Από 1.1.2014 οι καταβαλλόμενες συντάξεις συμπερι­λαμβανομένων των χορηγιών και των βοηθημάτων του Δημοσίου, αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη...

Ν.3865/2010 Άρθρο 8 Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) σχετικά με το κριτήριο της διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να...

Ν.3865/2010 Άρθρο 9 Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας

1. α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής: «4.α. Οι άγαμες θυγατέρες και οι άπορες άγαμες αδελ­φές...

Ν.3865/2010 Άρθρο 10 Απασχόληση συνταξιούχων

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/ 1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που...

Ν.3865/2010 Άρθρο 11 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συ­νταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο...

Ν.3865/2010 Άρθρο 12 Εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του Δημο­σίου, από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη δικαστικού ή μέλους του...

Ν.3865/2010 Άρθρο 13 Συνταξιοδοτικό καθεστώς του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007, ΦΕΚ 210 Α΄), προ­στίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Το...

Ν.3865/2010 Άρθρο 14 Συνταξιοδότηση αιρετών οργάνων

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄) έχουν εφαρμογή για τους βουλευτές και τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και...

Ν.3865/2010 Άρθρο 15 Συνταξιοδότηση υπαλλήλων της Βουλής

1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρ­μόζονται από 1.1.2011 οι διατάξεις της...

Ν.3865/2010 Άρθρο 16 Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις εντός της παρενθέσεως προστίθενται οι λέξεις «ή...

Ν.3865/2010 Άρθρο 17 Αναγνωριζόμενες υπηρεσίες

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από...

Ν.3865/2010 Άρθρο 18 Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και επικαιροποίηση ποσού αναλογιστικού ισοδυνάμου

1. Πρόσωπο του οποίου λήγουν τα καθήκοντα στην Ευ­ρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει θεμελιώσει συνταξιοδο­τικό δικαίωμα από αυτές, δικαιούται να μεταφέρει...

Ν.3865/2010 Άρθρο 5 Πιστοποίηση αναπηρίας

1. Μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Ανα­πηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν....

Ν.3865/2010 Άρθρο 19 Έκταση εφαρμογής

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων κατά το μέ­ρος που αφορούν τους υπαγομένους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, εφαρμόζονται...

Ν.3865/2010 Άρθρο 20

1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβε­στικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται...

Ν.3865/2010 Άρθρο 21

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θη­τείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του...

Ν.3865/2010 Άρθρο 22

1. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: «Ο...

Ν.3865/2010 Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν δια­φορετικά ορίζεται στις επί μέρους...