ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2012 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΤOΥΣ 2012 (οικ.έτους 2013)

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΣΘΩΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 
Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλίμακας Συνολικό  εισόδημα Φόρος 
5.000  0%   0     5.000 0
7.000     10%       700   12.000   700
4.000 18%  720 16.000 1.400
10.000 25% 2.500 26.000 3.920
14.000 35% 4.900 40.000 8.820
20.000 38% 7.600 60.000 16.420
40.000 40% 16.000 100.000 32.420
>100.000 45%      

Α. Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος ισχύει με τη προσκόμιση του απαραίτητου ποσού αποδείξεων (25% εισοδήματος) η μη προσκόμιση των αποδείξεων επισύρει την απώλεια του αφορολόγητου ποσού.

Β.Αφορολόγητο ποσό ύψους 9.000,00 ευρώ, διατηρούν οι κάτωθι εφ' όσον το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό δεν υπερβαίνει τις 9.000,00 ευρώ:

α) Οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών.
β) Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.
γ) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
δ) Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδά με ειδικές ανάγκες.
Γ. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται δύο χίλιδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εαν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εαν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εαν έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, 

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο απο το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

Για τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, το πρώτο κλιμάκιο της κλιμακας εισοδήματος (5.000,00 ευρώ), φορολογείται πλέον με συντελεστή 10%. Δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών-μελών της Ευρωπαικής ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.